Foutmelding

  • Notice: Undefined index: tid in taxonomy_field_formatter_prepare_view() (regel 1681 van /srv/home/smallleu/domains/smalll.eu/htdocs/www/modules/taxonomy/taxonomy.module).
  • Notice: Undefined index: tid in taxonomy_field_formatter_prepare_view() (regel 1682 van /srv/home/smallleu/domains/smalll.eu/htdocs/www/modules/taxonomy/taxonomy.module).
  • Notice: Undefined index: tid in taxonomy_field_formatter_prepare_view() (regel 1682 van /srv/home/smallleu/domains/smalll.eu/htdocs/www/modules/taxonomy/taxonomy.module).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->load() (regel 175 van /srv/home/smallleu/domains/smalll.eu/htdocs/www/includes/entity.inc).
  • Notice: Undefined index: tid in taxonomy_field_formatter_prepare_view() (regel 1695 van /srv/home/smallleu/domains/smalll.eu/htdocs/www/modules/taxonomy/taxonomy.module).
  • Notice: Undefined index: tid in taxonomy_field_formatter_prepare_view() (regel 1700 van /srv/home/smallleu/domains/smalll.eu/htdocs/www/modules/taxonomy/taxonomy.module).

Netwerken en Samenwerken in de Kinderrevalidatie: Symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Jules Becher

Inleiding
Kinderrevalidatie en medische behandelingen binnen de kinderrevalidatiehebben in Nederland de afgelopen 30 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt.
Belangrijke mijlpalen waren landelijke onderzoekprogramma’s, waarin ook telkens een programma voor een kinderrevalidatiegeneeskundig onderwerp werd toegekend. De oprichting van het platform - en later sectie - kinderrevalidatie
binnen de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen heeft de samenwerking in patiëntenzorg en onderwijs geïntensiveerd. Het boek Kinderrevalidatie (eerste druk 1996) was een resultaat van deze samenwerking en leidde tot verdere professionalisering. Nu is er een landelijke dekking van kinderrevalidatiebehandelteams en zijn er meerdere onderzoeksinstituten die zich ook met onderwerpen binnen de kinderrevalidatie (geneeskunde)
bezighouden.
Fysieke aandoeningen bij kinderen die leiden tot blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren zijn relatief zeldzaam. Daarbinnen is cerebrale parese de meest frequent voorkomende aandoening (prevalentie rond 2 per 1000 kinderen in Nederland). Dit relatief lage voorkomen heeft tot gevolg dat wetenschappelijk onderzoek bij kinderen binnen de kinderrevalidatie al gauw kampt met problemen van instroom van voldoende aantallen om betrouwbare resultaten te krijgen. Bovendien maakt de heterogeniteit van aandoeningen klassieke onderzoekdesigns moeilijk uitvoerbaar. Alleen door samen te werken, onze ervaringen te bundelen en die wetenschappelijk te evalueren kunnen wekomen tot verantwoorde onderbouwing van diagnostiek en behandeling binnen de kinderrevalidatie. Dit symposium hoopt daartoe een bijdrage te leveren!
 
Aansluitend aan het symposium zal prof.dr. Jules Becher zijn afscheidsrede uitspreken in de Aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 
Doelgroep
Alle beroepsgroepen in de (kinder)revalidatie.
Programma: zie bijlage

Gebruikerslogin