Kwaliteit & Richtlijnen

In 2010 heeft de LABtour2010 plaatsgevonden op initiatief van Caroline Doorenbosch (afd. revalidatie VUmc Amsterdam). Deze tour door Nederland en België bestond uit een serie bezoeken met interviews aan verschillende klinische en academische bewegingslaboratoria, die zich al een aantal jaren bezighouden met het uitvoeren en interpreteren van (klinische) gangbeeldanalyses.

De LABtour2010 was gericht op uitwisseling van informatie over alle facetten van de bewegingslaboratoria met sterke focus op de logistiek en uitvoer van de klinische gangbeeldanalyse alsook op allerhande praktische labzaken.

Labbeheerders/-coördinatoren van de betreffende bewegingslaboratoria hebben inzicht gegeven in de aanwezige applicaties in het lab en de gebruikte procedures. Uit de LABtour2010, en vooral na de evaluatiebijeenkomst in januari 2011, bleek dat er behoefte is aan samenwerking en uitwisseling van informatie, waaronder de mogelijkheden voor het opstellen van meer (landelijke) richtlijnen/standaardisatie van de klinische gangbeeldanalyse en het waarborgen van kwaliteit.

Uit dit initiatief is een framewerk opgesteld, de LABguide2011, die een eerste aanzet kan zijn voor meer standaardisatie in terminologie om daarmee de communicatie over klinische gangbeeldanalyses helder te houden en een start te maken met de formulering en afbakening van 'de klinische gangbeeldanalyse'.

De werkgroep Kwaliteit van SMALLL kan zich van hieruit  richten op het ontwikkelen van gezamenlijke richtlijnen en aanbevelingen om de kwaliteit van gangbeeldanalyses te waarborgen en daarmee uitwisseling en discussies mogelijk te maken.

BijlageGrootte
PDF icon LABguide 2011_VersionJan14.pdf297.06 KB

Gebruikerslogin