Onderzoek

De commissie Onderzoek en Innovatie van SMALLL richt zich op wetenschappelijk onderzoek en innoverende aspecten in het domein van de bewegingsanalyse. SMALLL inventariseert interessante conferenties en symposia binnen het vakgebied en kan openbare promotieverdedigingen aankondigen op de website. Daarnaast wil SMALLL met de commissie Onderzoek ook een forum bieden waarin  klinische bewegingslabs onderzoekservaringen kunnen uitwisselen en in samenwerking nieuwe onderzoeksprojecten oprichten.

Met het jaarlijkse SMALLL symposium willen we innoverende onderzoeksresultaten kenbaar maken en vertalen naar de klinische praktijk.

Aankondigingen van symposia, conferenties en promotieverdedigingen kunt u melden aan info@SMALLL.eu. Deze zullen dan worden opgenomen in het overzicht.

Gebruikerslogin