Meteen naar de inhoud

SMALLL travel grant

Met de lente in aantocht is het weer tijd om de SMALLL Travel Grant opnieuw uit te reiken! 

De deadline voor aanvragen is 1 Mei 202423:59Aanvragen dienen gestuurd te worden aan info@smalll.eu

Reglement SMALLL travel grant

Doel: stimuleren en ondersteunen van uitwisseling van expertise m.b.t. bewegingsanalyse tussen Vlaanderen en Nederland zowel in het kader van onderzoek als klinische praktijk.

Voorwaarden:

 • Alleen aanvragen in het kader van uitwisseling van expertise tussen Nederland en België komen in aanmerking. De aanvrager moet op het moment van de reis of het bezoek werkzaam zijn in het andere land.
 • Alleen reis- en/of verblijfskosten worden vergoed.
 • Reis- en/of verblijfskosten moeten gemaakt worden in een tijdsbestek van maximaal 3 aaneengesloten maanden.
 • Er geldt een maximale vergoeding van 50 euro per dag met een maximum van 500 euro per persoon.
 • Binnen 1 kalenderjaar kan per persoon 1 aanvraag worden ingediend.
 • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, inclusief motivatie, worden in behandeling genomen. Zowel
  de aanvrager als een afgevaardigde van de ontvangende instelling moet voor akkoord tekenen.
 • Vergoeding vindt plaats na het voorleggen van (kopieën van) afschriften op naam van de aanvrager.
 • Reis- of verblijfskosten in het kader van congres (of soortgelijk) bezoek worden niet vergoed.
 • Aanvragen waarin uitwisseling van klinische en wetenschappelijke expertise plaatsvindt krijgen de voorkeur.

U vind het aanvraagformulier hier