SMALLL award

Net zoals vorig jaar kunnen studenten en/of pas afgestudeerden in het domein van de bewegingsanalyse meedingen naar de SMALLL-award. De SMALLL-award 2021 wordt uitreikt op het achtste jaarcongres in Hasselt op 10 december 2021 op het SMALLL congres.

Deze award wordt uitgereikt aan een student(e) die zich het voorbije academiejaar onderscheidde in zijn of haar werk binnen het brede domein van de bewegingsanalyse. Alle studenten die tijdens het academiejaar 2020-2021 onderzoek uitvoerden binnen het klinische dan wel het technische domein van de bewegingsanalyse kunnen meedingen naar deze award door het insturen van een abstract en een motiverend schrijven van de begeleider van het onderzoek. Een jury van experts zal het werk beoordelen en de drie beste werken selecteren. De auteurs van deze drie abstracts zullen uitgenodigd worden op het jaarcongres en de kans krijgen om hun werk voor te stellen met een orale presentatie – dit jaar in het Engels omdat er ook internationale experten zullen aanwezig zijn die SMALLL bijwonen. Ook de mening van het publiek zal mee bepalen welke presentatie de eerste prijs krijgt. Voor de eerste is er, naast uiteraard de award zelf, ook een vrij te besteden geldprijs van 250€ voorzien.

Aan alle begeleiders en promotoren van studenten dus een warme oproep om hun studenten te motiveren een abstract in te dienen. Het volledige wedstrijdreglement alsook de templates zijn hieronder te vinden.

Je deelname indienen kan hier. De deadline voor indienen is 7/11/2021.