Meteen naar de inhoud

Geschiedenis

1999

Tijdens de ESMAC conferentie in Heidelberg wordt op 24 september door een aantal van de aanwezigen het besluit genomen tot oprichting van, wat eerst heet, de ‘Dutch Society of Movement Analysis.’ De herinneringen aan deze gebeurtenis zijn wat wazig, want het vond plaats in de loop van het grote en bijzonder gezellige congresbanket. De eerste statuten, ter plekke geformuleerd op een geel servetje luiden in hun geheel:


Dutch Society of Movement Analysis

 1. Name will be changed soon.
 2. Founded in Heidelberg Sept 24 1999
 3. Objectives
  1. Exchange of methods techniques and knowledge
  2. Mutual visits
  3. Dissemination of knowledge
  4. Everything else, which may be decided by the members in general meeting
  5. FUN! (in afwijkend handschrift) Heidelberg Sept 24, 1999 Nijmegen (B. Smits-Engelsman) Enschede (Rob Kleisen) Groningen (At Hof) Amsterdam (2x onleesbaar, vermoedelijk Jaap Harlaar en Caroline Doornbosch) This document is notarially attested by me the 24 September 1999 at Heidelberg (Handtekening) John Bower, Notary, 15 Golden Green Crescent, London NW 11

Het kwam goed uit dat de echtgenoot van een van de Engelse congresdeelneemsters notaris was. Aangezien ook Vlaamse looplaboratoria interesse toonden is kort hierna, geheel conform art. 1 der Statuten, de naam gewijzigd in SMALL. De derde L is later toegevoegd. De voertaal was hierna consequent Nederlands. Hoewel toen geen nette bestuursverkiezing heeft plaatsgevonden bestond het bestuur eerste jaren uit: Bouwien Engelsman, voorzitter At Hof, secretaris / penningmeester Jaap Harlaar, algemeen adjunct

2000

De nieuw opgerichte vereniging ontwikkelt een koortsachtige activiteit.

 • Er wordt een boekje uitgebracht met adressen en andere gegevens van de deelnemende laboratoria. – Op 4 juli 2000 een vergadering in Nijmegen. In de eerste plaats natuurlijk de bezichtiging van het lab aldaar en presentaties van de medewerkers, maar er werden ook enkele besluiten genomen, o.a. over een webpagina en een logo.
 • Op 23 november een dergelijke vergadering in Groningen.

2001

 • Alle lid-instellingen ontvangen een exemplaar van het finale SENIAM rapport. Dankzij de daarin voorkomende EMG-atlas wordt dit boekje een ware citatieklassieker.
 • Vergadering in Hoensbroek 23 juni.
 • Vergadering in Rotterdam 23 november. De mogelijkheid wordt besproken dat SMALLL formeel lid wordt van ESMAC. Nadeel zijn de hogere kosten en een meer formele gang van zaken. Besloten wordt hiertoe voorlopig niet over te gaan.

2002

 • Vergadering Amsterdam VU, 31 mei Een ambitieus programma voor het ontwikkelen van standaard protocollen wordt opgezet. – Vergadering in Leuven, 21 september, na afloop van het ESMAC congres. Helaas weinig deelnemers buiten onze Belgische collega’s. Geen vergaderingen in 2003 en 2004

2005

 • Vergadering Enschede op 20 mei. Thema: ‘Het meten van spasticiteit’.
 • Vergadering Nijmegen op 6 december. Onderwerp ‘From obstacles to falls.’ Ter vergadering wordt besloten SMALLL officieel op te richten en statuten vast te stellen. Er worden officiële bestuursverkiezingen gehouden, met als uitkomst, conform het bestuursvoorstel:
  • Jaap Harlaar, voorzitter
  • Smits-Engelsman, vicevoorzitter
  • At Hof, secretaris/penningmeester.
 • De contributie wordt vastgesteld op € 20 per jaar.

2006

 • 20 juni, de nieuwe statuten worden officieel vastgesteld bij de notaris, mr. S. Laseur-Eelman van Van Doorne BV Advocaten en Notarissen, in een van de grote kantoortorens aan de Zuidas.
 • Het schilderij op de achtergrond is een echte Karel Appel. Dit kwam wel tot uitdrukking in de nota van bijna €1000. Gelukkig heeft de Stichting tot Bevordering van de Revalidatie VUMC de helft vergoed. –
 • SMALLL krijgt 35 betalende leden.

2007-2010

 • Er zijn in deze jaren geen vergaderingen geweest. Wel werd een groot aantal vacatures en andere mededelingen via onze adressenlijst verspreid.

2011

 • Er wordt een ledenvergadering gepland op 27 januari 2011, voorafgaand aan het afscheidsymposium van At Hof die de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hierbij stelt het huidige bestuur zijn zetels beschikbaar. Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld en gekozen:
  • Han Houdijk (Heliomare)
  • Jaap Buurke (’t Roessingh’)
  • Caroline Doorenbosch (VUMC)
  • Brenda Groen (Maartenskliniek)
  • Ann Hallemans (Universiteit Antwerpen)
  • Patricia Van de Walle (UZ Pellenberg)