Meteen naar de inhoud

SMALLL travel grant

Allereerst zijn wij blij te kunnen vertellen dat de details rond de SMALLL Travel Grant, die we bespraken tijdens de ALV, rond zijn, en de award nu open is voor aanvragen. De eerste deadline voor aanvragen is 1 April 2020. 

Regelement Smalll travel grant

Doel: stimuleren en ondersteunen van uitwisseling van expertise m.b.t. bewegingsanalyse tussen Vlaanderen en Nederland zowel in het kader van onderzoek als klinische praktijk

Voorwaarden:

  • Alleen aanvragen in het kader van uitwisseling van expertise tussen Nederland en BelgiĆ« komen in aanmerking. De aanvrager moet op het moment van de reis of het bezoek werkzaam zijn in het andere land.
  • Alleen reis- en/of verblijfskosten worden vergoed.
  • Reis- en/of verblijfskosten moeten gemaakt worden in een tijdsbestek van maximaal 3 aaneengesloten maanden.
  • Er geldt een maximale vergoeding van 50 euro per dag met een maximum van 500 euro per persoon.
  • Binnen 1 kalenderjaar kan per persoon 1 aanvraag worden ingediend.
  • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, inclusief motivatie, worden in behandeling genomen. Zowel de aanvrager als een afgevaardigde van de ontvangende instelling moet voor akkoord tekenen.
  • Vergoeding vindt plaats na het voorleggen van (kopieĆ«n van) afschriften op naam van de aanvrager.
  • Reis- of verblijfskosten in het kader van congres (of soortgelijk) bezoek worden niet vergoed.

De eerste deadline voor aanvragen is 1 april 2020, 23:59. Aanvragen dienen gestuurd te worden aan info@smalll.eu. In de daaropvolgende jaren zal het budget voor de travel grant op de ALV vastgesteld worden

Een volledig ingevulde aanvraag wordt uiterlijk 1 april door leden van het Smalll bestuur beoordeeld.

Aanvragen waarin uitwisseling van klinische en wetenschappelijke expertise plaatsvindt krijgen de voorkeur.

U vind het aanvraagformulier hier