SOFAMEHACK

SOFAMEA, de Franse vereniging voor klinische gangbeeldanalyse, organiseert SOFAMEHACK, een internationale hackaton met als doel tools te ontwikkelen die kunnen worden gedeeld binnen de Clinical Gait Analysis-community om de klinische praktijk te verbeteren en te standaardiseren en om samenwerking tussen klinische en onderzoeksgroepen te stimuleren. Er wordt een prijs van 1000 € toegekend aan het beste team. Meer informatie is te vinden in de bijlage